5 skvělých knih o Janu Žižkovi: Tohle se z filmu nedozvíte

Jan Žižka z Trocnova byl slavný a svého času velmi úspěšný český husitský vojevůdce, který je pokládán za prvního uživatele defenzivní bojové techniky známé také jako vozové hradby.

Nedávno o něm také vyšel film, který režíroval Petr Jákl. Pokud vás ovšem zajímá jaký Jan Žižka skutečně byl na rozdíl od toho, co jste se o něm mohli dozvědět z filmu (který nebyl zrovna historicky přesný) bude vás zcela jistě zajímat 5 těchto skvělých knih o Janu Žižkovi. Proto si uvařte kafe nebo čaj a pozorně čtěte dále.

Zde je seznam životopisných knih o Janu Žižkovi z Trocnova, které vyprávějí o jeho životě:

Jan Žižka – Petr Čornej

Jan Žižka - Petr Čornyj

Petr Čornej vydal životopis Jana Žižky při příležitosti 600. výročí rozpoutání husitské revoluce a napravuje tak českou historiografii, která po husitské tetralogii Františka Šmahela nepřišla s ničím novým na toto téma dlouhých 25 let.

Čornej v této knize seznamuje čtenáře s druhou nejrozsáhlejší prací o Žižkovi, která navazuje na skoro 90 let staré dílo Josefa Pekaře. S použitím nejnovějších badatelských poznatků Pekařovo dílo doplňuje, usměrňuje a dá se říct, že překonává. Tato velká biografie o Janu Žižkovi je sepsána respektovaným znalcem husitské doby a představuje nám tohoto nepřemoženého hejtmana trochu netradičně.

Čornej nám pomáhá porozumět vnitřnímu světu nejslavnějšího českého vojevůdce a motivaci jeho činů. Žižka vystupuje v této knize jako polní velitel, jehož grandiózní úspěchy jsou zapříčiněny nejen díky jeho geniálnímu strategickému uvažování, ale zejména díky schopnosti se pohotově rozhodovat, a také díky hluboké oddanosti jeho bojovníků.

Sám sebe Žižka pokládá za hluboce věřícího vůdce, který svými skutky naplňuje boží vůli. Slavný husitský válečník se za svého života stává ikonou všech stoupenců husitského hnutí a také cílem nenávisti svých nepřátel.

Jan Žižka – František Šmahel

Jan Žižka - František Šmahel

František Šmahel napsal tento životopis Jana Žižky ve výbušné atmosféře, která panovala v roce 1968, avšak vydán byl až po invazi vojsk Varšavské smlouvy. Na této biografii je mimořádně přínosné to, jak Šmahel pojímá osobnost husitského vojevůdce. Poukazuje na to, že Žižka nebyl utrakvistou a neuznával koexistenci různých pravd či různých přístupů k poznání Boha. Jedná spíše přímočaře. Poznaná víra má platit pro všechny stejně, jak pro vojáky tak i pro vojevůdce a všechny ostatní.

Žižka byl voják, který vyžadoval poslušnost a disciplínu a veškeré odchylky od pravé víry tvrdě trestal. Zůstává však šlechticem, který ctí uspořádání světa, daného od Boha. V politice Žižka nebyl tak radikální jako ve víře, věděl totiž, že musí činit kompromisy a naslouchat odlišným názorům spřátelených stran.

Ačkoliv toužil po sjednocení České země, uvědomoval si její nedosažitelnost. Tímto názorem se odlišoval od mistra Jana Husa, s kterým ho však spojovala omezená tolerance názorů druhých.Přihlaste se zdarma k odběru novinek a pošlu Vám ukázku mé knihy. Získáte také slevy v knihkupectvích, tipy na čtení a mnoho dalšího.Jan Žižka z Trocnova – Otomar Dvořák

Jan Žižka z Trocnova - Otomar Dvořák

Životní příběh nejslavnějšího českého vojevůdce se zrodil na základě úspěšného televizního dokumentárního seriálu. Otomar Dvořák a Jan Bauer studovali minulost Jana Žižky, aby probádali desítky památníků a pomníčků, načež poznali jak dnes vypadají místa, kde se odehrávaly proslulé bitvy. Dále prozkoumali hrady, zříceniny a historická města, které byli spjaté s Janem Žižkou a husitským hnutím. Hovořili také s historiky, místními obyvateli, muzejníky, kastelány, archeology a kronikáři. Seznamují zde čtenáře s Žižkou jako hrdinou lidových pověstí a legend.

Bádání obou autorů začíná v Trocnově, místě narození Jana Žižky a končí v Přibyslavi, kde zemřel. Dramatičnosti dodávají vojevůdcově příběhu románové vstupy a napínavé povídky, které zachycují nejvypjatější životní situace v Žižkově životě. Tato kniha vás vtáhne do husté atmosféry husitské doby, je plná fotografií akčních scén, které byly nafoceny ve spolupráci se skupinami historických bojových umění.

Boží bojovník – Verney Victor

Jan Žižka - Boží bojovník - Victor Verney

Charismatický vůdce a generální stratég, který nebyl nikdy poražen. Takto by charakterizoval středověkého válečníka Žižku americký literární vědec Verney Victor. V českých dějinách bychom jen obtížně hledali více známějších historických osobností, než je právě Jan Žižka z Trocnova. Silný charakter, vybaven šarmantním osobním kouzlem, který ovlivnil osud celé Evropy, extrémně nadaný a statečný bojovník, kteréhož vítězná tažení neukončila ani slepota. Do dnešního dne oprávněně přitahuje pozornost všech zájemců o historii a to nejen u nás ale v celém světě. Victor Verney vypráví o Žižkově kariéře z vědeckého objektivního pohledu, který není ovlivněn naší interpretací dějin. Tato kniha nabízí poutavé čtení impozantního vzestupu Jana Žižky, který se stal jedním z nejslavnějších válečníků Evropských dějin.

Jan Žižka – Zdeněk Ležák

Jan Žižka - Zdeněk Ležák

Pokud přemýšlíte nad tím, zda byl Jan Žižka geniální vojenský stratég, hrdinný bojovník, milovaný vojevůdce anebo lupič a nelítostný vrah tisíců nevinných katolíků, pak byste si rozhodně měli přečíst životopis, který sepsal Zdeněk Ležák. V této knize totiž naleznete odpověď. Jedná se o 60 stránkový komiks, který vypráví o Žižkových osudech v letech 1419 až 1424, kdy byl nejvlivnější osobou začínajících husitských válek. Stostránkový text, který celý Žižkův příběh doprovází zprostředkuje tato kniha pro kontext celého vyprávění.

Zajímavosti a důležité informace o Janu Žižkovi

Kdo vlastně Jan Žižka byl

Jan Žižka z Trocnova byl slavný český husitský vojevůdce. Narodil se v Trocnově v roce 1360 a je považován za autora defenzivní bojové techniky zvané vozové hradby. Jan Žižka byl rovněž jedním z čelních účastníků první pražské defenestrace, ale pražskou radnici stejně opustil, kvůli jeho nespokojenosti s kolísavou politikou jejího vedení. Posléze metropoli opustil a přestěhoval se do Plzně. Historicky je zmapováno pouze přibližně posledních šest let jeho života a zprávy o jeho předchozím osudu jsou nedostatečné. Velká část odborníků se proto nemůže shodnout na jednoznačné minulosti Jana Žižky.

Jak Jan Žižka přišel o oko

O své první oko přišel Jan Žižka již v deseti letech při potyčce s rožmberským ozbrojeným oddílem, na které vyběhl s vidlemi v ruce. O své druhé oko přišel v roce 1421, když odpočíval pod stromem do kterého se zaryla střela. Ta odštípla třísku, která Jana Žižku připravila o jeho druhé oko, načež oslepl úplně.

Příčina úmrtí Jana Žižky

Když bylo husitské vojsko na moravské výpravě v září 1424, rozhodl se Jan Žižka pro samostatnou akci, kterou bylo obležení hradu u Přibyslavi. Zde však 11. října zemřel na následky nedostatečně léčeného hlíznatého onemocnění (forma moru).

Bitva, ve které zemřel Jan Žižka

Historikové se přesně neshodují na příčině úmrtí Jana Žižky, avšak převážně se pokládá za příčinu úmrtí hlíznaté onemocnění, což je forma moru, na kterou Žižka podlehl při obléhání hradu u Přibyslavi.

Místo kde Jan Žižka zemřel

Jan Žižka zemřel následky hlízového onemocnění poblíž hradu u Přibyslavi. Přibyslav je zaniklý kamenný hrad ve městě Přibyslav, který byl postaven v 1. polovině 13. století.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *